Przejdź do treści

Cennik

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KRYTEJ PŁYWALNI W OSIECZNICY

Rodzaj biletu poniedziałek -
piątek
dopłata za każde
rozpoczęte
6 min. powyżej
limitu czasu
sobota
niedziela
i święta
dopłata za każde
rozpoczęte
6 min. powyżej
limitu czasu
1godzina/os.
Bilet normalny 15,00zł 1,50zł 16,00zł 1,60zł
Bilet ulgowy 12,00zł 1,20zł 13,00zł 1,30zł
Bilet grupowy * 10,00zł 1,00zł 11,00zł 1,10zł
Bilet normalny MIX (basen+sauna) 20,00zł 2,00zł 21,00zł 2,10zł
Bilet ulgowy MIX (basen+sauna) 18,00zł 1,80zł 20,00zł 2,00zł
Bilet specjalny normalny ** 15,00zł   16,00zł  
Bilet specjalny ulgowy ** 12,00zł   13,00zł  
Bilet senior **** 7,00zł 0,70zł    
Bilet instruktorski *** 20,00zł 2,00zł 20,00zł 2,00zł
Naliczanie minutowe sauna 0,60zł
2godziny/os.
Bilet normalny 25,00zł 2,50zł 26,00zł 2,60zł
Bilet ulgowy 18,00zł 1,80zł 20,00zł 2,00zł
Bilet grupowy 17,00zł 1,70zł 18,00zł 1,80zł
Bilet normalny MIX (basen+sauna) 30,00zł 3,00zł 31,00zł 3,10zł
Bilet ulgowy MIX (basen+sauna) 25,00zł 2,50zł 26,00zł 2,60zł

*Grupa min. 10 osób (wymagany opiekun do grup dzieci i młodzieży do 20 roku życia)
**Czas pobytu nieograniczony: obowiązuje 1 czerwca i dotyczy dzieci i młodzieży do 26 roku życia za okazaniem legitymacji, 8 marca i dotyczy wszystkich kobiet oraz 10 marca i dotyczy wszystkich mężczyzn, oraz podczas wakacji i ferii zimowych, dotyczy dzieci i młodzieży do 26 roku życia za okazaniem legitymacji, dotyczy tylko korzystania z basenu, nie wiąże się z wejściem do sauny, tylko dla klientów indywidualnych.
***Upoważnia do wejścia instruktora prowadzącego prywatną lekcję pływania dla max. 2 osób bez rezerwacji torów, ale po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Osiecznicy. Osoby pobierające naukę kupują bilet zgodnie z cennikiem.
****Od poniedziałku do piątku od 14,00 do 16,00 dla osób 60 + za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek.

Ceny biletów i karnetów za korzystanie z usług krytej pływalni w Gminie Osiecznica przysługuje ulga 25% dla osób uczestniczących w Programie dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Bilety ulgowe przysługują:
1) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji studenckiej);
2) rodzina (min 2+1);
3) emerytom i rencistom (za okazaniem legitymacji);
4) osobom niepełnosprawnym (za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności).
Bezpłatne wejście na basen przysługuje:
1) opiekunowi grupy (1 opiekun/10 osób);
2) instruktorom prowadzącym zajęcia zorganizowane wg ustalonego rozkładu zajęć w ramach zawartych umów z Pływalnią lub na zlecenie Pływalni;
3) opiekunowi osoby niepełnosprawnej I grupy inwalidzkiej (nie więcej niż jeden opiekun na jedną osobę);
4) opiekunowi osoby, która w orzeczeniu o inwalidztwie ma przyznaną stałą opiekę drugiej osoby;
5) weteranowi i weteranowi poszkodowanemu za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z uprawnień;
6) dzieciom poniżej 4 roku życia.

Karnet Cena
zakupu
Wartość Okres ważności
od daty sprzedaży
Kwotowy ZIELONY 50zł 60zł 30 dni
Kwotowy BRĄZOWY 100zł 125zł 90 dni
Kwotowy SREBRNY 200zł 255zł 120 dni
Kwotowy ZŁOTY* 600zł 850zł 360 dni
Karnet zakładowy indywidualne stawki ustalane z zakładami

* karnet ZŁOTY w cenie 500zł promocja obowiązuje corocznie w terminie 1 do 30 grudnia.