Przejdź do treści

Jakość wody

    KOMUNIKAT

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

informuje się, że

                                                                    woda basenowa na Krytej Pływalni Osiecznica odpowiada wymogom sanitarnym określonym

                                                                          w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2022, poz. 1230).

 

 

 

Zależy nam na bezpieczeństwie osób korzystających z naszej pływalni, dlatego dwa razy w miesiącu, przez firmę SGS Sp. Z o.o. przeprowadzamy wewnętrzne badania jakości wody w nieckach: sportowej i rekreacyjnej w zakresie:

  • mętności,
  • Utlenialności z KMnO4,
  • Azotanów,
  • Trichlorometanów,
  • sumy trihalometanów,
  • Liczby mikroorganizmów w 36 +/- 2oC po 48 h,
  • Liczby Pseudomonas aeruginosa,
  • Liczby Legionella sp.,
  • Liczby Escherichia coli